swfbv

Kwaliteitsborging

Gaarne willen wij hier tevens onder uw aandacht brengen dat Schildersbedrijf West Friesland B.V. al jarenlang een gecertificeerd bedrijf is conform de V.C.A.* veiligheidsnorm. Deze certificaten geven ons en onze opdrachtgevers de garantie dat conform strikte regels en procedures de werkzaamheden van Schildersbedrijf West Friesland B.V. en haar subcontractors worden uitgevoerd.

Wij willen u erop attent maken dat wij werken conform de gestelde richtlijnen van de Arbo- en Milieuwetgeving en de normen zoals deze vastgesteld zijn binnen de NEN/ISO 9002.

Voor de kwaliteit op het werk betekent dit dat wij dagelijks de volgende handelingen toepassen:

• Temperatuursmetingen
• Luchtvochtigheidmetingen
• Dauwpuntmetingen
• Natte verflaagdikte metingen
• Houtvochtmetingen
• Vochtmetingen beton
• Afschermtechnieken